תיקתק – פתרונות ותשובות לשאלות מספרי לימוד
 
   
מדיניות פרטיות
   

מאחר שהחברה (תיקתק - רשת חברתית ללימודים - Tiktek) (להלן "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט ובאפליקציות שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

   
כללי
   

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליכם

חלק מהמידע מזהה אתכם אופן אישי בכינוי שבחרתם ובכתובת האימייל שבאמצעותה נרשמתם לאתר. זהו המידע שאתם מוסרים ביודעין בעת שנרשמתם לשירות. אין חובה להירשם לאתרים וניתן להשתמש בשירותי האתרים גם מבלי להירשם.

חלק מהמידע אינו מזהה אתכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, הסברים ופתרונות שעיינתם בהם, בקשות לעזרה שצפיתם בהן, כתובות האינטרנט (IP ) שמהן פניתם ועוד.

   
רישום לשירותים
   

אין חובה להירשם ולמסור פרטים אישיים וניתן להשתמש בשירותי האתרים גם מבלי להירשם. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, החברה תבקש ממכם רק את המידע המינימלי הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

   
מאגר המידע
   

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

   
השימוש במידע
   

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

   
הודעות בדואר אלקטרוני
   

החברה אינה שולחת הודעות בדואר אלקטרוני אלא רק לצורך תמיכה טכנית לדוגמה: שחזור סיסמה ודיווח תקלות. הודעות אלה תשלחנה רק לאחר פנייה מפורשת של המשתמשים.

   
פרסומות
   

החברה אינה מציגה פרסומות באתרים ואינה מתירה לחברות אחרות לנהל מערך פרסומות באתרים. החברה לא תמסור את פרטי המשתמשים למפרסמים.

   
מסירת מידע לצד שלישי
   

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של המשתמש ומידע שנאסף על פעילותם באתרים אלא במקרים המפורטים להלן:

עם זאת, החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים - מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה את המשתמשים אישית.

   
Cookies
   

אתרי החברה משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, ניתן לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתם משתמשים.

   
אבטחת מידע
   

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

   
זכות לעיין במידע
   

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל tiktek@tiktek.com או באמצעות פקס מס' 077-5558336 או בדואר רגיל אל: תיקתק - רשת חברתית ללימודים, רחוב קהילת וילנה 14, עיר: רמת השרון, מיקוד: 4722069

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליכם, אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע

   
שינויים במדיניות הפרטיות
   

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.